ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε σχέση με διαθέσιμα Προγράμματα Πρόσληψης Υπαλλήλων σε εταιρείες. Ετοιμασία αίτησης και Διαχείριση Υλοποίησης.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ενημέρωση για Κρατικές Χορηγίες αλλά και επιδόματα που αφορούν τις οικογένειες

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Κ.Ο.Α.Π

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Mέτρα Eπιχορηγήσεων και Ποσφορών. Παροχή και συμπλήρωμα αιτήσεων.
Σχέδια χορηγιών για υφιστάμενες και καινούργιες επιχειρήσεις

Το κάθε Σχέδιο εξυπηρετεί συγκεκριμένο Σκοπό και Στόχους και στα πλαίσια αυτά καθορίζει, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά Δικαιούχων, κατηγορίες και είδη Επιλέξιμων Δαπανών, Όρια Προϋπολογισμών και Ποσοστού Χρηματοδότησης.