Αναμενόμενα Σχέδια

 

Για το κάθε Σχέδιο πιο κάτω αναμένεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων/ αιτήσεων την επόμενη περίοδο.

Για να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για αξιοποίηση του Σχεδίου που καλύπτει τις ανάγκες σας είναι σημαντική η έγκαιρη προετοιμασία σας αφού χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση και επεξεργασία της ιδέας σας, συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για ετοιμασία πρότασης/ Επιχειρηματικού Σχεδίου, προσφορών και άλλου υλικού και δικαιολογητικών ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Σχεδίου.

 

Για να σας ενημερώσουμε αν είστε επιλέξιμοι για το Σχέδιο που σας ενδιαφέρει και να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε έγκαιρα, «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή τηλεφωνικά στο 99879063.

 

Σημειώνεται ότι η διαθέσιμη πληροφόρηση, σε αυτό το στάδιο, αφορά την προηγούμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το κάθε Σχέδιο. Από πρόσκληση σε πρόσκληση πιθανόν να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις.

Επίσης σημειώνεται ότι την επόμενη περίοδο αναμένεται προκήρυξη και για το Σχέδιο Προώθησης Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Για το συγκεκριμένο Σχέδιο θα αναρτηθεί πληροφόρηση όταν θα υπάρχει διαθέσιμη από την αρμόδια κρατική αρχή. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ακόμα καθόλου πληροφόρηση αφού, σε αντίθεση με τα Σχέδια που παρουσιάζονται ξεχωριστά πιο κάτω, δεν υπήρξε ακόμα κάποια πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/easervi/public_html/wp-content/themes/easervice/rss_expected_schemes.php on line 59
Title

  Για το κάθε Σχέδιο πιο κάτω αναμένεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων/ αιτήσεων την επόμενη περίοδο. Για να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για αξιοποίηση του Σχεδίου που καλύπτει τις ανάγκες σας είναι σημαντική η έγκαιρη προετοιμασία σας αφού χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση