Λογιστικά & Φ.Π.Α

Το Λογιστήριο μας προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη μας. Παρέχοντας σας έγκυρες και ακριβής χρηματοοικονομικές πληροφορίες, σας βοηθούμε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για την επιχείρηση σας.

Η εταιρεία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
• Τήρηση λογιστικών βιβλίων ( Διπλογραφία)
• Αρχειοθέτηση εγγράφων ( π.χ τιμολόγια, πληρωμές κ.τ.λ)
• Υπηρεσίες τιμολόγησης των πελατών σας
• Συμφιλίωσης τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτών , χρεωστών καθώς και των δανείων σας
• Ετοιμασία εκθέσεων για διευθυντικούς σκοπούς, όπως π.χ μηνιαίοι οφειλέτες /πιστωτές, για την παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης και των επιδόσεων της εταιρείας σας

• Ετοιμασία εκθέσεων για προϋπολογισμούς
• Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα ( IFRS)
• Διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών μας
• Συμβουλές για την επιχείρηση σας

Υπηρεσίες Φ.Π.Α
• Εγγραφή και Διαγραφή στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (VAT)
• Εγγραφή και Διαγραφή στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα Κράτη Μέλη ( VIES), και στο Σύστημα Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου ( INTRASTAT)
• Ετοιμασία και υποβολή του VAT, VIES και INTRASTAT ( όπου εφαρμόζετε)
• Σας συμβουλεύουμε για τους κανονισμούς και τις υποχρεώσεις προς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας εντός Κύπρου και Ε.Ε.