Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/faceproaccountants.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
«RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στις Επιχειρήσεις – FACEPRO Accountants & Consultants LTD

«RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στις Επιχειρήσεις

“Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Προτάσεις Έργων (Προτάσεις).

Η παρούσα Πρόσκληση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.”

 

Το Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται στο «RESTART 2016-2020».

Γενικοί Στόχοι:

Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» στοχεύει:
(α) στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στη συνεπακόλουθη συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων/ υπηρεσιών/ μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων/ υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που θα αξιοποιηθούν επιχειρηματικά και
(β) στην εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας με αποτέλεσμα την αύξηση της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ΕΤΑΚ της χώρας.

 

Περιγραφή:

Η εμπλοκή των επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θεωρείται σήμερα ως καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής και της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

Το εν λόγω Πρόγραμμα εστιάζει στη δημιουργία νέων ή στην ουσιαστική βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας και αναμένεται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Επιπρόσθετα, μέσα από το Πρόγραμμα αναμένεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συμβάλλοντας θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας στη χώρα.

Το Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης μπορεί να περιλαμβάνουν την παραγωγή πρωτοτύπου, την επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και την επικύρωση νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής σε αντιπροσωπευτικό περιβάλλον πραγματικών συνθηκών λειτουργίας. Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έργα που θα αφορούν στις συνήθεις τροποποιήσεις, ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, υπηρεσίες, μεθόδους παραγωγής, ακόμα και αν οι τροποποιήσεις αυτές ενδέχεται να αποτελούν βελτιώσεις.

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα Ι «Έξυπνη Ανάπτυξη», τα έργα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των επιλεγμένων Τομέων Προτεραιότητας:

  • Ενέργεια,
  • Τουρισμός,
  • Μεταφορές-Ναυτιλία,
  • Γεωργία-Τρόφιμα,
  • Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές, και
  • Υγεία.

 

και/ή σε ένα εκ των Οριζόντιων Τομέων Προτεραιότητας:

  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και
  • Αειφορία-Περιβάλλον.

 

Δικαιούχοι
Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς

 

Ειδικοί Περιορισμοί και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2).

Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.

Στο Πρόγραμμα, δεν μπορούν να συμμετέχουν Νεοσύστατες Επιχειρήσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τον ορισμό της Νεοσύστατης Επιχείρησης αλλά διαθέτουν στην αγορά προϊόντα / υπηρεσίες και εμφανίζουν πωλήσεις και κύκλο εργασιών και διαθέτουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

 

Δραστηριότητες Έργων
Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης
Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας.

Σημειώνεται ότι, με την Ολοκλήρωση της Υλοποίησης του Έργου πρέπει να εκπονηθεί από τον Ανάδοχο Φορέα «Σχέδιο Εκμετάλλευσης» το οποίο θα υποβληθεί στο ΙΠΕ ως Παραδοτέο μαζί με την Τελική Έκθεση Πεπραγμένων. Το «Σχέδιο Εκμετάλλευσης» θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την ανάλυση του δυναμικού των αποτελεσμάτων του έργου προς υποστήριξη μελλοντικών αποφάσεων του Δικτύου Συνεργασίας καθώς και προγραμματισμό της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.

Διάρκεια  Υλοποίησης  Έργων
12 – 24 Μήνες

Προϋπολογισμός
€ 9.300.000

Μέγιστη  Χρηματοδότηση ανά Έργο € 200.000

H μέγιστη ένταση ενίσχυσης για Επιχειρήσεις και για Άλλους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 70%.

 

Επιλέξιμες  Δαπάνες
Αμοιβές Προσωπικού, Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό, Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών,
Μετακινήσεις στο Εξωτερικό, Αναλώσιμα, Ειδικά Έξοδα, Υπερκεφαλικά.

Αξιολόγηση
Εξ’ Αποστάσεως.

Κριτήρια  Αξιολόγησης/Βαρύτητα
(1) Αριστεία 20%, (2) Προστιθέμενη Αξία και Όφελος 40%, (3) Υλοποίηση 40%.

Επιλογή  Έργων
Σειρά Βαθμολογίας.

Ενδεικτικός  Προγραμματισμός  Προσκλήσεων
Αναμένεται να ανακοινωθούν τρεις (3) Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2019.

 

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13.00.

 

More Information

pdf pdf